CZYSZCZENIE HISTORII KREDYTOWEJ W BIK

Otrzymaliście odmowę udzielenia kredyt z banku a powodem jest negatywna historia kredytowa. Niestety taka sytuacja może się zdarzyć. Dopiero przy ubieganiu się o kredyt dowiedzieliście się, że jest jakaś zaległość. Jest to mało komfortowa sytuacja i trzeba szybko interweniować.

Bardzo ważne jest to, że z BIK wykreślić wpis może tylko bank, który go dokonał i aby to się stało należy spłacić zobowiązanie i cofnąć zgodę na przetwarzanie danych.

Instytucja finansowa ma prawo do przetwarzania danych objętych tajemnicą bankową przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia zamknięcia zobowiązania. A do celów stosowania metod wewnętrznych i modeli do 12 lat na podstawie art. 105a ust.5 Ustawy Prawo bankowe.

Występują dwa paragrafy na, które można się powołać aby dane nie były przetwarzane:

  1. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych. Jeśli zaległość była do 60 dni i zobowiązanie zostało zamknięte.

W tym piśmie należy powołać się na art.105a ust.2 Ustawy Prawo Bankowe według którego po zamknięciu zobowiązania można cofnąć zgodę na przetwarzanie danych.

Przykładowe pismo jakie można złożyć do banku poniżej w załączniku. Należy uzupełnić swoje dane w lewym górnym roku, datę, miejscowość, dane banku, numer umowy kredytowej, datę udzielenia kredytu i podpis na dole pisma. Przygotowane pismo wysyłacie do centrali banku lub przekazujecie osobiście do oddziału banku.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w BIK – PDF

Pisanie pisma bezpośrednio do Biura Informacji Kredytowej nie przyniesie rezultatu – to bank zgłasza zmianę.

  1. Wniosek o zaprzestanie przetwarzanie danych – dotyczy sytuacji z zaległością powyżej 60 dni.

Jeśli bank odmówił cofnięcia zgody na przetwarzanie danych z powodu zaległości powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia to pozostaje powołać się na art. 105a ust.3 Ustawy Prawo Bankowe. Instytucja finansowa powinna poinformować stronę umowy o zamiarze przetwarzania danych osobowych stanowiących tajemnicę bankową, bez jej zgody jeśli minie 30 dni od poinformowania kredytobiorcy i zaległość dalej nie będzie spłacona.

Poniżej wzór pisma – tak jak wyżej należy uzupełnić dane.

wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych w BIK po odmowie – PDF

W związku z tym, że nie został spełniony warunek poinformowania o przetwarzaniu danych osobowych objętych tajemnicą bankową po wygaśnięciu zobowiązania bez jej zgody art. 105a ust.3 Ustawy Prawo Bankowe wnosimy o zaprzestania ich przetwarzania. Poproście o potwierdzenie, że faktycznie zostaliście skutecznie poinformowani o zaległości.

Przestrzegam przed korzystaniem z firm, które deklarują, że odpłatnie wyczyszczą BIK – one działają na niewiedzy klientów i pobierają za to spore opłaty. Zrobią to samo co Wy możecie sami składając przykładowe pismo.

Jeśli zobowiązanie było terminowo spłacane to warto pozostawić zgodę na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania ponieważ będzie ona jeszcze do 5 lat widoczna w innych instytucjach finansowych. Dobra historia kredytowa będzie działała na plus przy zaciągnięciu kolejnego kredytu.

Blogowe nowości

- sprawdź, przeczytaj -

[adl-post-slider id=37]