IP BOX PODATEK DOCHODOWY 5% W PIT ROCZNYM ZA 2019

Przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność innowacyjną w 2019 roku mogą skorzystać z preferencyjnego 5% podatku dochodowego. Pit rozliczany w 2020 (dochód uzyskany za 2019) jest pierwszym rokiem w którym można rozliczyć PIT i CIT na 5% skali podatkowej w ramach IP box.

W trakcie 2019 roku zaliczki na podatek dochodowy były wpłacane według normalnej skali podatkowej. Rozliczając pit roczny w 2020 za rok podatkowy 2019 od dochodów uzyskanych ze sprzedaży własności intelektualnej (przychody minus koszty).

Przykład:

Działalność podlegająca pod IP BOX:

Koszty związane z wytworzeniem, nabyciem lub rozwinięciem własności intelektualnych = 50 000zł

Przychody ze sprzedaży własności intelektualnej = 100 000zł

Dochód 50 000zł x 5% = podatek 2500zł

Pozostała działalność gospodarcza:

Koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 50 000zł

Przychody z pozostałej działalności gospodarczej 100 000zł

Dochód 50 000zł x 19% = 9500zł

Koszty i wydatki rozlicza się oddzielnie na działalność podlegającą pod IP Box i pozostałą działalność.

Dla potrzeb zobrazowania działania mechanizmu nie uwzględniam składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które będą zmniejszały wielkość zapłaconego podatku

Jeśli w trakcie roku ponieśliśmy wydatki na wytworzenie, nabycie lub rozwinięcie własności intelektualnych a otrzymane przychody są niższe to nie możemy łączyć straty z pozostałymi przychodami. Poniesioną stratę możemy odliczyć od dochodu w przeciągu najbliższych 5 lat w ramach ulgi IP box – przykład poniżej:

Działalność podlegająca pod IP BOX:

Koszty związane z wytworzeniem, nabyciem lub rozwinięciem własności intelektualnych = 100 000zł

Przychody ze sprzedaży własności intelektualnej = 50 000zł

Strata 50 000zł  = podatek 0zł

Tą stratę będzie można odliczyć od dochodów za sprzedaż własności intelektualnych w kolejnych 5 latach podatkowych.

Pozostała działalność gospodarcza:

Koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 50 000zł

Przychody z pozostałej działalności gospodarczej 100 000zł

Dochód 50 000zł x 19% = 9500zł

Dla potrzeb zobrazowania działania mechanizmu nie uwzględniam składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które będą zmniejszały wielkość zapłaconego podatku

IP Box dotyczy działalności z zakresu :

– informatyki,

– prawa autorskie,

– wzory przemysłowe,

– wynalazki,

– patenty,

– rozwinięcie lub ulepszenie własności intelektualnej,

– badania rozwojowe,

– badania naukowe.

To wszelkiego rodzaju działalność gospodarcza polegająca na tworzeniu wiedzy i umiejętności, które przekładają się na nowe rozwiązania, produkty i procesy.

Wprowadzony podatek ma zachęcać przedsiębiorców i twórców, aby działali ze swoimi biznesami w Polsce. Ma pobudzić innowacyjność, badania rozwojowe i patentowe, które moim zdaniem są bardzo dobrym kierunkiem do rozwojue własność intelektualnej.

Jest to duża zachęta dla informatyków, programistów, grafików, aby założyć własną działalność gospodarczą i rozliczać się na niższej skali podatkowej.

Aby mieć pewność czy dana działalność może być rozliczana na preferencyjnym podatku to najlepiej poprosić o indywidualną interpretacje w urzędzie skarbowym pod który podlega firma.

Blogowe nowości

- sprawdź, przeczytaj -

[adl-post-slider id=37]