MAŁY ZUS PLUS ZMIANY OD 1 LUTEGO 2020 ROKU

Poniżej odpowiadam na najważniejsze pytania związane z małym ZUS plus, które będą obowiązywać od 1 lutego 2020.

Na czym polega tzw. mały ZUS PLUS / mała działalność gospodarcza plus po zamianach od 1 lutego 2020 ?

Płacenie mniejszych składek na ubezpieczenie społeczne w zależności od osiągniętego dochodu za 2019.

Jakie kryteria należy spełnić?

W roku 2019 osiągnąć przychód do 120 000zł. Jeśli działalność była zawieszona to proporcjonalnie do ilości dni prowadzenia. Np. z 365 dni roku 2019 przez 90 dni działalność była zawieszona to przychód nie może przekroczyć 90411zł.

Ile jest czasu na to aby się zgłosić ?

Do 2 marca lub do ostatniego dnia miesiąca w którym rozpoczęto działalność lub ją wznowiono. Jeśli rozpoczęcie działalności lub wznowienie nastąpi pod koniec miesiąca to 7 dni od wznowienia lub rozpoczęcia działalności. Przykład: rozpoczęcie 25 luty – to czas jest 7 dni.

Jeśli firma korzystała z „małego Zus” w styczniu 2020 i dalej chce korzystać z małej działalność plus to nie musi nic składać!!!

Ile jest do zyskania?

Mniejszy Zus uzależniony jest od wysokości dochodu za 2019. Im mniejszy dochód tym większa ulga!!

Poniższe wyliczenia mają charakter przybliżony ponieważ nie została jeszcze ustalona dana dotycząca prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Ulga jest degresywna i przy średnim miesięcznym dochodzie około 6200zł już nie zyskacie. Dochód to przychód minus koszty.

Składki na ubezpieczenie społeczne nie mogą wynosić mniej niż około 247zł miesięcznie. Dochód roczny np. 10000zł za 2019 to i tak składka na ubezpieczenie społeczne około 247zł.

Jeśli składki na ubezpieczenie społeczne były w kosztach w 2019 to należy ją dodać do dochodu, aby prawidłowo wyliczyć ulgę.

Jak długo można korzystać z małego ZUSu Plus ?

Do 36 miesięcy a potem 24 miesiące pełnego ZUS. Po upływie kolejnych 24 miesięcy ponownie można skorzystać z małego ZUSu plus.

Jak to zrobić ?

Należy zgłosić do ZUS odpowiednią deklaracje. W zależności od sytuacji firmy są przewidziane różne druki od 1 lutego:

Prowadziłeś firmę w 2019 i w styczniu 2020 i nie korzystałeś z małego ZUS to powinieneś:

Wyrejestrować się z ubezpieczeń ZUS ZWUA – kod z tytułem ubezpieczenia od 05 10, 05 12

Wyrejestrować się z ubezpieczeń ZUS ZWUA – kod 05 70, 05 72 dotyczy płatników składek, którym kończy się 24 miesiące preferencyjnych składek.

Zgłosić się do ubezpieczeń społecznych ZUS ZUA

Zgłosić deklaracje ZUS ZZA dotyczy osób, które do tej pory były zatrudnione na minimalną krajową i płaciły tylko zdrowotną i zakończą umowę o pracę. Dotyczy kodu ubezpieczeń 05 90 albo 05 92 (dla osób z rentą z tytułu niezdolności do pracy)

Jeśli nie jesteście pewni swojej sytuacji to proponuje skonsultować się z swoim księgowym lub w ZUS, aby złożyć odpowiednie deklaracje.

W lutym 2020 r. rozpoczynasz lub wznawiasz prowadzenie firmy, którą w 2019 roku prowadziłeś przynajmniej 60 dni:

Zgłosić deklaracje ZUS ZZA dotyczy osób, które do tej pory były zatrudnione na minimalną krajową i płaciły tylko zdrowotną i zakończą umowę o pracę. Dotyczy kodu ubezpieczeń 05 90 albo 05 92 (dla osób z rentą z tytułu niezdolności do pracy)

Kto nie skorzysta z mełego Zus plus?

Wyłączenia z możliwości skorzystania z preferencyjnego Zusu plus od 1 lutego 2020 roku:

  1. Prowadziłeś działalność w 2019 krócej niż 60 dni.
  2. Rozliczałeś na karcie podatkowej i byłeś zwolniony z VAT – oba jednocześnie.
  3. Podlegałeś ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu także z innej pozarolniczej działalność np. jako wspólnik spółki jawnej.
  4. Osoby, które mają prawdo do mniejszego zusu przy rozpoczęciu działalności – ulga na start lub preferencyjne składki
  5. Wykonujesz to samo na działalności dla byłego pracodawcy.

Pamiętajcie, że dla prowadzonych działalności czas na złożenie jest do 2 marca 2020. Jest czas aby najpierw oszacować czy warto podjąć temat na podstawie dochodu za 2019 ?

Blogowe nowości

- sprawdź, przeczytaj -

[adl-post-slider id=37]